Skip to main content

Wat wij doen voor anderen

Betrokken zijn vinden we nu eenmaal belangrijk. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de maatschappij waar wij ons in bevinden. Wij werken hard om onze ambities waar te maken maar tegelijkertijd willen wij anderen ook de kans geven dit te mogen doen. Ergens van kunnen dromen en er toe doen. Wij vinden het fijn om een bijdrage te mogen leveren.

ERKEND LEERBEDRIJF SBB

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Samen werken we aan thema’s als erkenning, beroepspraktijkvorming en kwalificaties en diploma's. DemiSec begeleidt jongeren die een secretariële opleiding volgen.

KWF

Wij hebben tot en met eind oktober 2021 het bestuur van het KWF ondersteund. Wetenschappelijk onderzoek naar kanker draait om meer mensen een beter leven geven met en na kanker. Levensveranderend onderzoek, waarbij het KWF mensen, organisaties en experts verbindt. Want samen bereiken zij doorbraken op veel vlakken. Zoals manieren om kanker vroeg op te sporen of behandelingen voor zeldzame kankersoorten of dure medicijnen bereikbaar maken voor iedereen die ze nodig heeft. En vooral zorgen dat onderzoek niet bij onderzoek blijft, maar dat patiënten snel iets aan de resultaten hebben. DemiSec stelt indien nodig een ruimte ter beschikking voor het bestuur, heeft ondersteund bij het op orde brengen van het collectantenbestand en heeft ondersteund bij de jaarlijkse collecteweek.

GILDE ZOETERMEER
De stichting Gilde Zoetermeer streeft de volgende doelen na: stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in Zoetermeer overdragen van kennis, kunde en ervaring voor en door vrijwilligers faciliteren van bestaande gilden in hun functioneren en ontwikkeling stimuleren van samenwerking tussen de gilden en met andere (vrijwilligers)organisaties waar nodig oprichting van een nieuwe gilde DemiSec ondersteunt het hoofdbestuur met de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersmiddag.
STICHTING DE BLIJE GIFT

Stichting BlijeGift ondersteunt maandelijks gezinnen/alleenstaanden die NIET in aanmerking komen voor een wekelijks pakket via de Voedselbank. Deze gezinnen/alleenstaanden hebben zo'n € 20,- netto per maand meer te besteden boven de norm van de voedselbank die staat op € 230,- per maand. Deze gezinnen/alleenstaanden komen daardoor ook NIET in aanmerking voor de kledingbank, dierenbank, zodat de structurele armoede groter is. DemiSec ondersteunt 5 kinderen per jaar, zodat zij structureel goed gekleed gaan. Indien nodig worden aanvullende gelden verstrekt.

STICHTING IEDEREEN EEN MAALTIJD

Stichting iedereen een maaltijd (IEM) is er voor mensen die tussen de wal en het schip belanden en daardoor letterlijk zonder eten komen te zitten. De Stichting IEM verstrekt maaltijden aan mensen die vanwege welke reden dan ook niet zelf in staat zijn een warme maaltijd te realiseren. De stichting verkoopt maaltijden vanuit een locatie in Zoetermeer en verschaft met de winst maaltijden aan mensen die daar niet zelf voor kunnen zorgen. DemiSec heeft een tweetal vrieskasten en een stationcar ter beschikking gesteld om de werkzaamheden van de stichting mogelijk te maken. Ook heeft DemiSec in 2019 een kerstfeest gesponsord. 

JEUGDFESTIVAL BERKEL EN RODENRIJS

Bijna iedereen in Berkel en Rodenrijs kent wel het Jeugdfestival. Het Jeugdfestival is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Jaarlijks komen ongeveer 450 kinderen naar een groot weiland om daar gedurende drie dagen in augustus allerlei spelletjes te doen. DemiSec is hoofdsponsor van dit evenement.