Skip to main content

Wat relaties over ons zeggen

Om nu weer een heleboel goeds over onszelf te zeggen omdat het communicatiebureau dat belangrijk vindt, vinden wij ongemakkelijk. Liever zeggen we alleen maar dat we trots zijn om zolang met dezelfde opdrachtgevers te mogen samenwerken. We zullen vast iets goed doen. We laten het woord aan diegenen die het weten, onze opdrachtgevers.

VELION

DemiSec is al jaren onze partner. Ons is gevraagd onze mening te geven over DemiSec. We hebben hier even over na moeten denken, niet te lang. Het feit is dat er zo’n werk- en vertrouwensband is dat het feit dat je met een externe organisatie werkt naar de achtergrond is verdwenen. Wij zien mensen van DemiSec meer als collega’s en vertrouwen op hun kunnen en ook op hun discretie. Zij hebben inhoudelijk veel informatie. Voor ons is dit een ideale weg om onze organisatie te laten ondersteunen.

Wij ervaren DemiSec als zeer accuraat, proactief en betrokken. Zij bereiden onze bestuursvergaderingen en onze ledenbijeenkomsten voor. Ook zorgen zij voor alle vergaderstukken, maken de agenda’s en de actielijsten en houden deze bij. Er worden goede verslagen gemaakt en die ontvangen wij altijd binnen afzienbare tijd.

Mochten nieuwe relaties meer wil informatie willen, dan mogen zij altijd contact opnemen met ons.